Lagerhissar

Vi har över 30 års erfarenhet av lagerhissar.

.
Vi köper & säljer begagnade maskiner och lagerhissar. Kontakta oss vid frågor eller om ni är i behov av mer information. Ni kan även skicka en förfrågan direkt via vårt formulär under kontaktsidan.
Telefon: 070-211 09 37 E-post: info@luxema.se
Tjänster

Tjänster

Vi erbjuder prisvärda lagerhissar. Vi hjälper även kund på plats med installation och montering av maskinen.
Läs mer

Om oss

Om oss

Luxema har över 30 års erfarenhet inom lagerhantering och lagerhissar. Vill ni ha kvalitativ? Tveka då inte att kontakta oss!
Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss

Vårt kontor ligger i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Vår tekniker befinner sig ofta på resande fot runt om i Sverige och världen.
Läs mer

Vi kan lagerhissar

Dagens moderna företag lever under ständiga krav på snabb leverans och felfri transport som gärna ska avgå i samma sekund som ordern läggs. Detta ställer nya och stora krav på dagens lagerhållning som gärna ska vara så komplett som möjligt så att allt som kan beställas finns tillgängligt för omedelbar leverans. Samtidigt är lagerhållning naturligtvis kostsamt och kräver solid administration och planering för bästa resultat. Dilemmat blir alltså hur man på bästa sätt garanterar snabb leverans och tillhandahållning av sina produkter, samtidigt som lagerkostnaderna hålls nere. Genom att välja en smart och genomtänkt lagerlösning kan företag inte bara möta dagens krav utan ofta även överträffa dem och dra ifrån konkurrenterna.

Lösningen är ofta lagerlösningar som byggs på höjden, vilket ger minimal åtgång av golvytan. Eftersom lagerlokaler precis som kontorslokaler kostar pengar per kvadratmeter, vinner många företag på att satsa på lösningar byggda på höjden. För att kunna maximera en sådan här typ av lagerutformning krävs dock smarta hissystem som utan problem kan lasta och plocka fram precis den lådan eller produkten som man söker, när helst det inträffar. Reducerande kostnader är ofta en nyckelfaktor i företagets ekonomi, och genom att satsa på en genomtänkt lagerutformning med lagerhissar designade för ändamålet har man kommit en bra bit på vägen mot snabb leverans och service till alla kunder. Ett välfungerande lager underlättar även för inventeringar och för att kunna planera inköp i enlighet med efterfrågan.

Anlita professionell hjälp

Lagerhissar finns i många olika utformningar och kan ofta skräddarsys efter behov. Genom att välja att anlita en professionell aktör är man garanterad god kvalitet på produkten, vilket ofta lönar sig kostnadsmässigt i längden. En obrukbar hiss som står stilla tickar bara pengar och är inte till glädje för någon. En professionell firma kan dock hjälpa till att ta fram den lagerhiss som passar för just ditt företags lagersituation, och kan ofta även bistå med montering och kontinuerliga servicekontroller. När det gäller lagerhissar har man allt att vinna på att vända sig till professionella yrkesmän. Även om det finns goda möjligheter att köpa billigare varianter begagnat rekommenderas det ofta inte då man i dessa fall inte har någon garanti för maskinens prestanda och effektivitet. Skulle man ända välja att satsa på en begagnad lagerhiss bör denna alltid installeras och kontrolleras av kunniga yrkesmän för att garantera dels maskinens prestanda, men även för att verifiera att alla säkerhetsaspekter tagits i beaktande. En felaktigt monterad lagerhiss eller en hiss som inte fungerar korrekt är en säkerhetsrisk och kan skada både personer och föremål som den kommer i kontakt med.

En bra lagerhiss hjälper till att förenkla lagerhållningen, skapar ordning och reda och tar mycket liten yta i anspråk jämfört med traditionella lagerlösningar som inte utnyttjar takhöjden till max. Hissen hjälper till att ge en kontinuerlig kontroll över den aktuella lagerstatusen och har ofta betalat tillbaka sitt pris inom 1 till 2 år. Detta gör en bra och stabil lagerhiss till en investering du inte bör missa när du ska utveckla eller förbättra ditt lager.

Helautomatiserade lagerhissar

Idag är de flesta lagerhissar helt automatiska och styrs via en dator eller en platta som antingen kan vara stationär eller portabel beroende på lagret och personalens önskemål. Genom enkla kommandon i ett skräddarsytt program flyttar du lådor och material i datorn, och hissen agerar utifrån instruktionerna. Lagerhissen hämtar utan problem det material du instruerar den, och levererar det sedan i bekväm arbetshöjd för att minimera skador och belastningar vid manuella transporter och lyft. Lagerhissar är ofta snabba och kan ligga steget före, vilket betyder att hissen agerar direkt på ett kommando för att göra väntetiden på golvet så kort som möjligt. Direkt när kommandot knappas in i datorn börjar hissen röra sig, och ofta kan den klara flera kommandon direkt efter varandra och behöver alltså inte göra färdigt en leverans innan nästa kommando kan instrueras.

Personalen vid datorn eller den portabla plattan kan enkelt sköta hissen från en bekväm position på golvet, vilket ger betydligt bättre ergonomi och arbetsmiljö jämfört med manuella lyft och truckar. Detta kommer snabbt visa sig i minskad sjukfrånvaro och skador på arbetsplatsen, vilket i sig är en framgångsfaktor och en ekonomisk vinst. Naturligtvis blir ergonomin för de anställda i ett lager betydligt bättre när de slipper gå och hämta material av olika slag och bära runt det på arbetsplatsen, oavsett om truckar och diverse transportfordon används för att underlätta det fysiska arbetet. Ett manuellt arbete är alltid förenat med viss fysisk ansträngning och fara, vilket utesluts helt när man använder sig av elektroniska lagerhissar. Traditionellt lagerarbete frestar på kroppen och det är få som orkar arbeta i en manuell lagermiljö hela arbetslivet. Ofta orkar kroppen bara några år i ungdomen medan rygg- och benmuskulatur fortfarande är stark och återhämtar sig snabbt, vilket ofta är synd på god och trogen arbetskraft.

Behöver ni hjälp med lagerhissar? Kontakta oss!

Luxema AB har över 30 års erfarenhet av kontinuerligt arbete med lagerhantering och lagerhissar. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi hjälpa dig med alla tekniska frågor när det gäller lagerhissar. Vi hjälper även till med montering och installation. Vårt kontor ligger i Upplands Väsby och våra tekniker befinner sig på resande fot runt om i landet & världen. Kontakta oss för mer informtation.